KARL AAGE RASMUSSEN

Komponist      (Musik uddrag: "Chords" fra "Etudes and Postludes")
                          Lyt til mere ...

Karl Aage Rasmussen (f. 13 December, 1947) Dansk komponist, forfatter og organisator.

Begreber som 'musik på musik' eller 'musik om musik' karakteriserer hans musik fra 70'erne, hvor han ofte anvendte materiale fra eksisterende musik i nye sammenhænge og til nye formål, ikke som collage eller citater, men i en tætvævet montage af små løsdele fra vidt forskellige musiksprog. Også senere værker anvendte montage-teknik, men den mobile-lignende form blev afløst af en stigende interesse for forløb og udvikling. Flere værker for scenen er de første udtryk for denne interesseforskydning der blev fortsat i værker som 'A Symphony in Time' og strygekvartetterne 'Solos and Shadows' og 'Surrounded by Scales'.

Med kammersymfonien 'Movements on a Moving Line' fik hans musik karakter af et labyrintisk spejlkabinet, hvor musikken på samme tid optræder i flere forskellige tempi. Sammen med nye forestillinger om tid og tempo (til dels med baggrund i den såkaldt fraktale matematik) har denne tankegang præget hans musik lige siden. I de senere år desuden gennemtrængt af psykologiske og dramaturgiske overvejelser, f.eks. i violinkoncerten samt værker som 'Scherzo with Bells' og 'Webs in a stolen Dream'.

Rasmussen er en produktiv skribent, ikke mindst af essays, til dato samlet i tre udgivelser. Også hans bøger om Glenn Gould, Robert Schumann og Svjatoslav Richter har nået en bred læserskare. Senest har han afsluttet værket 'Musik i det 20. århundrede - en fortælling'. De seneste år har desuden været domineret af store Schubert-projekter: En opførelsesversion af Schuberts ufuldendte, kun delvist skitserede opera 'Sakontala', rekonstruktionen af hvad der muligvis er Schuberts 'Gastein' symfoni samt en orkesterversion af Schuberts melodrama 'Der Taucher' bestilt af den danske sanger Bo Skovhus.

Hans musik er opført i mere end 30 lande. I 1991 modtog han Carl Nielsen prisen og i 1997 Wilhelm Hansens komponistpris.

    

Indeholder ikke cookies eller social network tilsætningsstoffer.